ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Doprava / Pneumatické dopravníky  

Pneumatické dopravníky

Dense Phase Pneumatic Conveying

Pneumatická doprava je všeobecne najefektívnejšia a najúčinnejšia metóda prepravy zrnitých a sypkých pevných materiálov na účely uloženia alebo spracovania v rámci výrobného prostredia.

Pneumatická doprava je jednoduchá, spoľahlivá a flexibilná. Predstavuje jednoduchú a zároveň efektívnu metódu prepravy materiálu z jedného zberného miesta na jedno alebo viaceré prijímacie miesta. Pneumatickú dopravu je možné využívať v priemysle na dopravu všetkých druhov sypkých pevných materiálov od jemných súdržných práškov až po vlhké kusové uhlie. Proces dopravy je uzavretý a bezprašný. To zaisťuje, že preprava je v súlade s prísnymi predpismi COSHH ako aj ďalšími medzinárodnými priemyselnými predpismi. Pneumatická doprava je tiež menej škodlivá pre životné prostredie ako tradičné mechanické metódy.

Dense Phase Conveying

Pneumatická doprava s hustou fázou je vhodná na prepravu ťažkých, brúsnych alebo drobivých materiálov. Táto metóda dopravy tlačí materiál pozdĺž potrubia v piestovej forme toku s relatívne nízkou rýchlosťou (2 - 8 metrov za sekundu). To zaisťuje minimálne opotrebovávanie potrubí a oblúkov, z čoho vyplýva minimálna údržba a dlhá životnosť súčastí systému. Efektívne využívanie stlačeného vzduchu tiež prináša nízku spotrebu energie a znižuje prevádzkové náklady.

V animácii vyššie je znázornený pneumatický dopravný systém s hustou fázou. Skladá sa z tlakovej nádoby a regulačných ventilov, ktoré slúžia na reguláciu toku materiálu privádzaného a odvádzaného z dopravnej nádoby. Systémy s hustou fázou dokážu dopraviť materiály na značné vzdialenosti (až 1,5 km) a s tonážnou rýchlosťou až 450 t/h.