ENSK SK
 
 
 

Medená ruda

Copper Ore

Rozdrobovač série 1150 spracovávajúci medená ruda v Spojené štáty americké

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Priepustnosť: 0 - 600 ton za výrobnú hodinu
Vstupná veľkosť: 0 - 1200 mm
Výstupná veľkosť: 0 - 300 mm

 

MMD and Arcon company logos