ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Rozdrobovanie / Vlastnosti a výhody zariadení MMD / Vlastnosti doskových podávačov  

Vlastnosti doskových podávačov

ŠTANDARDNÉ PRVKY

 

Direct Load Facility


Funkcia priameho nakladania

Loaded Start-Up

 
Naložené spustenie
Specially Manufactured Plates 


Špeciálne valcované dosky

Chains

 
Reťaze a valčeky

 

 

Head and Tail Shafts

Predný a zadný hriadeľ

Mainframe

Hlavný rám

Variable Speed Drives

 Pohony

 

 

VOLITEĽNÉ PRVKY

 

In-Built Fines Retrieval

Funkcia priameho nakladania

 

FUNKCIA PRIAMEHO NAKLADANIA

Funkcia priameho nakladania, ktorá je súčasťou všetkých podávačov MMD, umožňuje nakladanie materiálu so silnými nárazmi priamo na dosky podávača, a to dokonca aj počas prevádzky podávača.

Pri nakladaní materiálu na podávač tieto dosky tlmia padajúci materiál a pohlcujú nedefinované prvotné nárazové sily tým, že sa deformujú v rámci svojej medze pružnosti. Nosné nárazové lišty, pásové reťaze a valčeky zadržiavajú a prenášajú zvyšné sily rovnomerne na kompletne zváraný jednodielny hlavný rám, vďaka čomu sa nárazová energia rozptyľuje v medziach doskového podávača. Vďaka tomuto pohlcovaniu nárazovej energie je potrebná minimálna nosná oceľová konštrukcia a podávač je preto možné ľahko nainštalovať do povrchových lomov, spracovateľských zariadení a podzemných aplikácií.

Pásové reťaze a nárazové lišty sú umiestnené tak, aby sa dosiahla optimálna pevnosť dopravných dosiek a zároveň zaistila prístupnosť reťaze a valčekov pre pravidelnú kontrolu.

 

SPÚŠŤANIE POD ZÁŤAŽOU

Zrýchlenie podávača z nehybného stavu pri plnom naložení materiálom si vyžaduje najväčší krútiaci moment. Množstvo výkonu/krútiaceho momentu potrebného na spustenie podávača, keď je úplne naložený materiálom, ovplyvňuje veľkosť, dĺžka a uhol podávača, ako aj druh materiálu a požadovaná priepustnosť.

 

Spoločnosť MMD s využitím bohatých znalostí a skúseností získaných z mnohých aplikácií podávačov po celom svete a aj overených výpočtov analyzuje každý podávač a prispôsobí ho požiadavkám konkrétnej aplikácie. Táto funkcia naloženého spustenia poskytuje operátorom flexibilitu spustenia alebo zastavenia podávača podľa potreby, a to bez zastavení výroby.

 

ŠPECIÁLNE VALCOVANÉ DOSKY

Súvislý nakladací povrch doskového podávača, znázornený oranžovou farbou, je skonštruovaný zo série krátkych dosiek individuálne upevnených k pásovej reťazi.

Tieto dosky sú vyrobené z valcovaných profilov špeciálne navrhnutých spoločnosťou MMD. Výrobný postup týchto valcovaných profilov poskytuje menšie mierové odchýlky a väčšiu odolnosť voči opotrebovaniu a nárazovému zaťaženiu, aké je možné dosiahnuť s odlievacími technikami. Navzájom sa prekrývajúce okraje s malými odchýlkami zabraňujú vysýpaniu materiálu pomedzi dosky, a to aj v najviac odkrytých častiach okolo zadného a predného reťazového kolesa.

Rebrová štruktúra na doskách zaisťuje optimálnu povrchovú plochu, vhodné uchytenie materiálu a zároveň poskytuje ľahký a napriek tomu pevný povrch na nakladanie. Rebrová konštrukcia tiež umožňuje umiestniť skrutky upevňujúce dosky k článkom reťaze do hlbokých výklenkov rebrových dosiek a skrutky sú preto chránené pred poškodením nakladaným materiálom. Vďaka skrutkovej konštrukcii možno malé časti dosiek ľahko odmontovať na získanie prístupu a vykonanie údržby súčastí doskového podávača.

Pevnosť dopravných dosiek sa okrem ich štruktúry a použitému výrobnému postupu dosiahla aj umiestnením reťazí a nárazových líšt. Sú umiestnené tak, že dosky podopierajú a zároveň im poskytujú flexibilitu na deformáciu v rámci ich medze pružnosti, čo zaisťuje pevné tlmenie nárazov nakladaného materiálu. Vďaka priehybovým vlastnostiam článkových dosiek sa výrazné nárazové zaťaženia na podávač zväčša prenášajú cez pevne namontované nárazové lišty na robustný hlavný rám. To zabraňuje poškodeniu valčekov a reťaze v dôsledku nárazov a predlžuje životnosť týchto súčastí.

 

REŤAZE A VALČEKY

 

 

Chains and Rollers

REŤAZE

Doskové podávače MMD sú vybavené dvoma vetvami reťaze určenej pre ťažkú prevádzku s utesnenou a namazanou konštrukciou z kalenej ocele. Postup kalenia každej súčasti zostavy sa uskutočňuje tak, aby sa dosiahla najvyššia možná pevnosť, odolnosť voči nárazom a bolo zabezpečené rovnomerné opotrebovávanie súčasti počas jej dlhej životnosti.

Utesnená reťaz zabraňuje vstupu brúsneho materiálu, ktorý môže spôsobiť predčasné opotrebovanie, do jej vnútorných častí. Tesnenie reťaze predlžuje jej životnosť o 20 - 30 %. Utesnená a namazaná reťaz tiež obmedzuje trenie, znižuje náklady na údržbu a zvyšuje účinnosť. Na reťazi sú v rozstupoch rozmiestnené spojovacie články, ktoré umožňujú ľahkú demontáž a spätnú montáž malých častí reťaze.

 

   

Carry and Return Rollers

 

Return Roller

PODPORNÉ A VRATNÉ VALČEKY

Horné podporné valčeky štandardného ťažného typu sú rozmiestnené po celej dĺžke podávača a zaisťujú plynulý chod nosnej plochy počas prevádzky. V nakladacej zóne sú valčeky rozložené tesne pri sebe, aby zaisťovali dodatočnú pevnosť a podporu pre nedefinované nárazové zaťaženie v tejto oblasti. Ložiská na podporných valčekoch sú skonštruované tak, aby zvládali vysoké nárazové zaťaženie. Sú utesnené na zaistenie celoživotného mazania a dlhšej životnosti.

Vratnú vetvu podávača vracajú späť oceľové vratné valčeky so špeciálnym tepelným spracovaním. Tieto valčeky sú priskrutkované na dolný nosník. Celú zostavu vratného valčeka možno jednoducho vytiahnuť cez otvor v stene nosníka, čo umožňuje ľahké odstránenie a inštaláciu valčeka z bočnej strany podávača.

 

 

 

PREDNÝ A ZADNÝ HRIADEĽ

 

Plate Feeder Head Shaft

Článkový doskový podávač MMD má predný (hnací) a zadný (hnaný) hriadeľ určené pre ťažkú prevádzku, ktoré sú zhotovené z akostnej ocele valcovanej za tepla. Každý hriadeľ je presne opracovaný tak, aby bol prispôsobený pre náboje reťazových kolies, zostavy ložísk, a v prípade predného hriadeľa pre podporné krúžky a pohonnú jednotku.
Podporné krúžky na prednom hriadeli sú umiestnené v rade s nárazovými lištami a podopierajú článkové dosky pri ich prechode okolo hlavného hriadeľa.

Keďže zadný hriadeľ nemá pohon, je zovretý medzi zostavy ložísk hriadeľa a je preto kratší a ľahší ako predný hriadeľ.

Na prednom aj zadnom hriadeli sú použité veľké ložiská. Sú navrhnuté pre mazanie mazivom a v telesách ložiska a koncových vekách majú zásobník na mazivo.

 

   

Sprocket and Hub

Sprocket and Hub

REŤAZOVÉ KOLESÁ A NÁBOJE

Reťazové kolesá na prednom a zadnom hriadeli majú priskrutkovanú článkovanú konštrukciu a sú vyrobené zo zliatinovej ocele odolnej voči opotrebovaniu. Všetky ozubené články predných aj zadných reťazových kolies sú navzájom zameniteľné na zaistenie ľahkej údržby a objednávania náhradných dielov. Každé reťazové koleso má nepárny počet zubov a kontakt so všetkými zubmi sa preto dosiahne až po dvoch otáčkach reťaze. To zaisťuje dlhšiu životnosť.

Kvôli ľahkej výmene sú ozubené články reťazových kolies priskrutkované na náboje pomocou skrutiek s vysokou pevnosťou. Náboje reťazových kolies sú precízne zhotovené zo zliatiny tak, aby prenášali vysoké momentové zaťaženia potrebné na rozbeh pri plnom naložení.

 

 

 

 

HLAVNÝ RÁM

 

 

Mainframe

 

Jadro podávača MMD tvorí kompletne zváraný hlavný rám, pozostávajúci z rebrových a vystužených nosníkov z valcovanej ocele, ktoré tvoria robustnú a ľahkú konštrukciu na minimalizovanie nosnej oceľovej konštrukcie a ľahkú inštaláciu na mieste. Táto koncepcia tiež poskytuje otvorenú štruktúru umožňujúcu pohodlné vizuálne kontroly aj počas prevádzky podávača.

Konštrukcia začína dvoma hlavnými nosníkmi, ktoré vedú po celej dĺžke podávača. Tieto sú vzájomne prepojené priečnymi nosníkmi, s ktorými spoločne tvoria hlavnú nosnú konštrukciu podávača. Každý nosník má otvorené príruby predstavujúce praktické a pevné úchytné body pre externé konštrukcie, t. j. násypku. Kompletne zváranú konštrukciu ďalej tvoria ďalšie nosníky vedúce pozdĺž podávača. Na tieto nosníky sú upevnené nárazové lišty, ktoré prenášajú výrazné nárazové zaťaženia priamo na hlavnú nosnú konštrukciu.

V určitých podzemných prostrediach a existujúcich linkách s obmedzeným priestorom je hlavný rám možné na uľahčenie montáže vyrobiť v častiach a zostaviť zoskrutkovaním na finálnom mieste inštalácie.

 

 

POHONY S PREMENLIVOU RÝCHLOSŤOU

 


A Hydraulic drive

An Electro-Mechanical Drive

Článkové doskové podávače všeobecne vyžadujú pohonnú jednotku s premenlivou rýchlosťou, pretože v mnohých prípadoch tieto jednotky predstavujú hlavný spôsob regulácie priepustnosti linky. Podávače môžu byť v závislosti od aplikácie vybavené hydraulickým pohonom s premenlivou rýchlosťou alebo elektromechanickým pohonom s premenlivou frekvenciou. Oba spôsoby pohonu poskytujú neohraničenú reguláciu premenlivej rýchlosti od stupňa 0 až po maximálnu rýchlosť a ponúkajú možnosť diaľkového ovládania pomocou jednoduchých ovládačov.

Aplikácie vyžadujúce vyšší výkon, ako môže poskytnúť jeden pohon, môžu byť nainštalované v usporiadaní s dvojitým pohonom, pri ktorom je umiestnený jeden pohon na každý koniec predného hriadeľa podávača.

 

   

 

ZBERNÝ SYSTÉM DROBNÉHO MATERIÁLU

V závislosti od materiálu je možné očakávať, že pod článkovými doskovými podávačmi sa môžu hromadiť drobné častice. Článkové doskové podávače MMD sú k dispozícii so zabudovaným zberným systémom drobného materiálu.

Zberný systém drobného materiálu využíva čistiace stierače privarené na vybrané dopravné dosky, ktoré zbierajú drobný materiál zo spodku podávača a prinášajú ho na jeho vrchnú časť, kde sa ukladá spolu s ostatným materiálom. Vďaka tomu nie je potrebné používať samostatný dopravník pre drobný materiál.

Zberný systém drobného materiálu nepresahuje šírku a dĺžku štandardného podávača a vďaka tomu ho možno v prípade potreby často namontovať na podávač dodatočne.

Pri aplikáciách nevyužívajúcich zberný systém drobného materiálu sa vratná vetva podávača vracia späť na valčekoch namontovaných pozdĺž vnútornej strany oboch nosníkov hlavného rámu.

MMD and Arcon company logos