ENSK SK
 
 
 

Sadra

 

Gypsum USA
Rozdrobovač série 750 spracovávajúci sadra v Spojené štáty americké
Gypsum
Rozdrobovač série 500 spracovávajúci sadra v Spojené kráľovstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Priepustnosť:  0 - 1000 ton za výrobnú hodinu

Vstupná veľkosť:  R.O.M

Výstupná veľkosť:  0 - 250 mm 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Priepustnosť:  0 - 200 ton za výrobnú hodinu

Vstupná veľkosť:  0 - 100 mm

Výstupná veľkosť:  0 - 65 mm 

 

 

 

 

 

MMD and Arcon company logos