ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Triedenie / Hnojivá  

Hnojivá

Urea

                    Potash

Spoločnosť Arcon dodáva stroje na triedenie potaše, močoviny a dusičnanu amónneho. Vysokokapacitné triediče nachádzajú široké využitie v priemysle výroby hnojív pri odstraňovaní nadmerne veľkých častíc a drobného materiálu v spracovateľských a skladových činnostiach.

Na splnenie vyšších kapacitných požiadaviek väčších závodov na výrobu hnojív ponúka spoločnosť Arcon triediče,  ktoré dokážu spracovávať objemy až 400 t/h.

 

Triedenie pri spracovaní


Na triedenie pri spracovaní hnojivových materiálov sú kladené veľmi vysoké požiadavky z viacerých dôvodov:


Vysoké objemy

Počas triedenia pri spracovaní musia triediče zvládať vysoké objemy a zároveň vykonávať presnú separáciu. Je to tak preto, aby produkt spĺňal požadované parametre a tiež aby sa minimalizovalo množstvo použiteľného produktu vracaného do spracovania na recykláciu.


Spoľahlivá prevádzka

Keďže sito je umiestnené priamo v spracovateľskom toku, spoľahlivá prevádzka je
maximálne dôležitá na minimalizovanie nákladných časových prestojov.

 

Triedenie pri skladovaní


Po uskladnení sa hnojivo musí znova triediť, aby sa odstránili všetky hrudy, ktoré mohli vzniknúť počas skladovania alebo manipulácie. Na to sú potrebné vysokokapacitné triediace zariadenia s rýchlosťou až 400 ton za hodinu na jeden stroj. Kvôli vysokým tonážam majú sitové povrchy tendenciu k upchávaniu alebo zaneseniu; z tohto dôvodu je mimoriadne dôležitý účinný čistiaci systém sita. Keďže mnohé skladové prevádzky sú vybavené budovami s pomerne ľahkými konštrukciami, je dôležité izolovať vibrácie strojov tak, aby sa zabránilo poškodeniu konštrukcie alebo samotnej budovy.

 

     VLASTNOSTI TRIEDIČOV
  • Vysoká kapacita v jednom stroji
  • Väčšia presnosť a výnos
  • Spoľahlivá prevádzka
  • Široká škála dostupných modelov
  • Úplne uzatvorená konštrukcia
  • Izolácia vibrácií