ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Triedenie / Ako pracujú triediče ROTEX  

Ako pracujú triediče ROTEX

Jedinečný krúživý pohyb prenáša na materiál prechádzajúci pozdĺž sitového povrchu kombináciu viacerých pohybov. Začína vodorovným otáčavým pohybom na vstupnej strane, ktorý sa postupne pozdĺž stroja mení na eliptickú dráhu a nakoniec na približný priamočiary pohyb na výstupnej strane. Tento pohyb nemá žiadnu vertikálnu súčasť, čo umožňuje udržiavať materiál v neustálom kontakte so sitovým povrchom.

How Rotex Screeners work

1. OTÁČAVÝ POHYB NA VSTUPNEJ STRANE

Krúživý pohyb na vstupnej strane stroja začína okamžitým rozmiestnením materiálu po celej šírke sitového povrchu tak, aby sa sito maximálne využilo - napriek tomu, že sa materiál privádza z jedného bodu.

Tento pohyb zároveň materiál navrstvuje, v dôsledku čoho jemné častice prepadávajú cez sitový povrch. Častice, ktoré sú omnoho menšie ako otvory, rýchlo prechádzajú cez túto časť sita.

2. ZMENA NA ELIPTICKÝ POHYB V STREDE

Keďže otáčavý pohyb sa mení na eliptickú dráhu, mierny, takmer vodorovný pohyb spôsobuje, že jemné častice s veľkosťou takmer rovnakou ako veľkosť sita prepadnú cez otvory sita.

3. PRIAMOČIARY POHYB NA VÝSTUPNEJ STRANE

Takmer lineárny vratný pohyb na výstupnej strane triediča spoločnosti ROTEX odstraňuje častice, ktoré majú veľkosťou najbližšie k otvorom sita, a súčasne jemne dopravuje materiál nadmernej veľkosti preč zo sita. Jedinečná schopnosť ROTEX zrýchľovať alebo spomaľovať tok materiálu na výstupnej strane navyše umožňuje proces ďalej prispôsobiť tak, aby sa dosiahol najefektívnejší a najpresnejší pohyb pre danú aplikáciu.

 

MOŽNOSTI INŠTALÁCIE

 

Montáž na podlahu


Nízke prenášané sily vyváženého pohonu spoločnosti ROTEX umožňujú namontovať jednotku na podlahu do vhodne navrhnutých konštrukcií tam, kde to v prípade iných typov zariadení nie je možné. Zariadenie možno namontovať priamo na podlahu alebo na vyvýšenú oceľovú konštrukciu. Vyvýšená poloha umožňuje umiestniť pod stroj bubny alebo iné vybavenie. Aplikační technici spoločnosti ROTEX vám môžu odporučiť stojan pre akúkoľvek konkrétnu aplikáciu.

 

Zavesenie na lanách


Triediče spoločnosti ROTEX môžu byť zavesené na lanách za štyri rohy stroja, čím sa izolujú sily nevyváženého triedenia od okolitej konštrukcie. Túto možnosť inštalácie umožňuje presné vyváženie triediča spoločnosti ROTEX. Ak nie je existujúca horná konštrukcia vhodná na zavesenie na lanách alebo jednotku zavesenú na lanách nie je schopná uniesť, triedič spoločnosti ROTEX môže byť zavesený zo stojana na laná upevneného na podlahe. Rovnako ako konvenčné zavesenie na lanách, aj táto možnosť účinne izoluje sily horizontálneho nevyváženého triedenia, čím pomáha minimalizovať náklady na nové konštrukcie a umožňuje tiež použiť staršie konštrukcie, ktoré by inak nedokázali uniesť zariadenie zavesené na lanách.

Rotex and Arcon company logos