ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Rozdrobovanie / Vlastnosti a výhody zariadení MMD / Označenie drviča minerálov MMD  

Označenie drviča minerálov MMD

Každý drvič série 500 až 1500 je špeciálne vyrobený pre požiadavky konkrétneho projektu. Nižšie sú uvedené charakteristiky drviča MMD, ktoré určujú jeho konštrukciu:

 

 

Vzdialenosť stredov hriadeľov

Centre Distance of Shafts

Je to rozmer v milimetroch medzi stredovými čiarami dvoch hriadeľov. Predstavuje hlavné označenie drviča MMD a v mnohých prípadoch sa používa ako číslo série, t. j. drvič série 500 = vzdialenosť stredov 500 mm.
Táto vzdialenosť v kombinácii s úpravou a konfiguráciou zubov stanovuje maximálnu veľkosť vstupného materiálu, ktorú zariadenie dokáže účinne spracovať.
   

Dĺžka vstupu

Length of Inlet

Dĺžka vstupu je dĺžka rozdrobovacej komory v milimetroch.
Táto dĺžka je hlavným faktorom pre objem materiálu, ktorý zariadenie dokáže spracovať.

   

Konfigurácia zubov

Tooth Configuration

Konfigurácia zubov v spojení s lámacou tyčou (ak je ňou zariadenie vybavené) stanovuje veľkosť produktu.

   

Lámacia tyč

Breaker Bar

Ak je ňou zariadenie vybavené, nastaviteľná lámacia tyč je priskrutkovaná pod hriadele a jej posunutím nahor a nadol je možné vytvoriť ďalšiu etapu procesu lámania.

   
   

Otáčanie hriadeľov smerom dovnútra/von

Inward Shaft Rotation

Toto je štandardný spôsob činnosti pre väčšinu druhov konfigurácií zubov a musí sa používať pri vlhkých/lepkavých materiáloch.

   

Outward Shaft Rotation

Chod smerom von sa zvyčajne využíva len v sekundárnych strojoch pri určitých materiáloch na získavanie menšieho produktu, ako je možné dosiahnuť pri chode smerom dovnútra.

   

Lámacie hrebene

Lámacie hrebene sú statické zuby, ktoré vyčnievajú z bočného klina do rozdrobovacej komory a sú pritlačené okolo a medzi rozdrobovacie zuby. Zvyčajne sa montujú pri spracovávaní vlhkých a lepkavých produktov. Slúžia ako nepretržitý čistiaci systém, zabraňujú upchaniu zubov a taktiež optimalizujú účinnosť rozdrobovania. Čistiace hrebene môžu slúžiť aj ako vratné hrebene.
 

Vratné hrebene

Sú to tvarované statické bloky, ktoré vyčnievajú z bočného klina do rozdrobovacej komory a sú pritlačené medzi rozdrobovacie zuby. Vratné hrebene zabraňujú materiálu nadmernej veľkosti pred prejdením cez bočné strany stroja. V prípade vratného pohybu hriadele eliminujú problém zasekávania materiálu medzi bočným klinom a zubmi.

 

 

MMD and Arcon company logos