ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Rozdrobovanie / Vlastnosti a výhody zariadení MMD  

Vlastnosti a výhody zariadení MMD

MMD je etablovaný dizajnér a výrobca zariadení na spracovanie materiálu, ktoré sa používajú po celom svete v mnohých druhoch povrchových a podzemných ťažobných operácií. Vďaka týmto bohatým skúsenostiam ponúkajú zariadenia spoločnosti MMD ďalšie výhody a vlastnosti, ktorými ďaleko prevyšujú zariadenia ponúkané konkurentmi.

KOMPAKTNÉ ROZMERY

 

     

 

Pri porovnaní typických rozmerov radu drvičov spoločnosti MMD je jasné, že na dosiahnutie dodatočnej priepustnosti sa významne nezväčšujú ich zvislé rozmery. V skutočnosti je nepravdepodobné, že by výškový rozmer nadmerne narástol, nech by bola požadovaná tonáž akákoľvek. Keďže zvislé rozmery sú v banských a raziacich prácach mimoriadne dôležité, kompaktnosť drvičov spoločnosti MMD je veľkou výhodou.

Dve hlavné vlastnosti, ktoré umožňujú lámanie veľkých objemov pri tak kompaktných rozmeroch, sú jedinečný spôsob lámania a efekt rotačného triedenia. Efekt rotačného triedenia odstraňuje potrebu pred-triedičov. Dosahuje sa prostredníctvom uhla špirály agitujúcim väčšie hrudy okolo stroja a úpravy veľkých zubov, ktoré vytvárajú priestor na priame prepadávanie materiálu malej veľkosti. Jedinečný spôsob lámania zaisťujú zuby, ktoré v súčinnosti lámu minerály tromi samostatnými úkonmi lámania, známymi ako primárne, sekundárne a terciárne lámanie.

Výhody kompaktných rozmerov sú jednoznačne viditeľné pri porovnaní rozmerov rôznych lámačov s kapacitou 1000 t/h na obrázku nižšie. Všetky stroje sú znázornené v rovnakej mierke.

 

VŠEOBECNÉ ŠPECIFIKÁCIE
Materiál: Stredne tvrdý / tvrdý vápenec   Vstupná veľkosť: 750 mm
Veľkosť produktu: 250 mm   Kapacita: 1000 t/h

 

 

 

Comparison of Crushers

 

VYRAĎOVACIE ZARIADENIE

 

Drviče spoločnosti MMD ponúkajú jedinečné vyraďovacie zariadenie, ktoré bez narušovania pracovného postupu vyraďuje časti materiálu, ktoré sú na rozdrobenie nadmerne veľké. V drviacich staniciach je táto funkcia ovládaná hydraulicky a operátor môže otvoriť dvierka umožňujúce vyradiť hrudy nadmernej veľkosti.

PRESNÉ ROZDROBOVANIE BEZ NADBYTOČNÉHO DROBNÉHO MATERIÁLU ALEBO PRACHU

 

Princíp rozdrobovania spoločnosti MMD využívajúci ťahové sily namiesto tlakových umožňuje strojom pracovať pri ekonomicky pomalých rýchlostiach a zároveň zaisťuje presné rozdrobovanie bez nadbytočného drobného materiálu alebo prachu.

Ďalšou vynikajúcou vlastnosťou drvičov MMD je ich schopnosť spracovať veľmi vlhké, lepkavé a tvrdé materiály každý samostatne alebo všetky spoločne v tom istom zariadení. Zmeny potrebné pre lepkavé materiály možno jednoducho zakomponovať vo fáze výroby a v prípade zmeny spracovávaného materiálu ich možno doplniť aj do existujúcich strojov.

 

MMD and Arcon company logos