ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Rozdrobovanie / Pozrite si rad drvičov spoločnosti MMD  

Pozrite si rad drvičov spoločnosti MMD

 

500 Series Sizer

Dvojhriadeľový drvič
série 500

 

625 Series Sizer

Dvojhriadeľový drvič
série 625

 

750 Series Sizer

Dvojhriadeľový drvič
série 750

         

1000 Series Sizer

Dvojhriadeľový drvič
série 1000

 

1300 Series Sizer

Dvojhriadeľový drvič
série 1300

 

1500 Series Sizer

Dvojhriadeľový drvič
série 1500

         

Mobile

Pohyblivé a polo-pohyblivé drviace stanice 

 

 

Dvojhriadeľový drvič série 500

 

500 Series Sizer

Toto je prvý skonštruovaný drvič radu MMD. Úspešne sa využíva v mnohých priemyselných odvetviach po celom svete. Drvič série 500 ponúka úžasnú všestrannosť a môže sa využívať v primárnych, sekundárnych alebo terciárnych operáciách rozdrobovania, v závislosti od konfigurácie zubov.

Tento stroj môže byť skonštruovaný ako zariadenie s pevnými stredmi, nastaviteľnými stredmi alebo ako zariadenie s jedným rotorom so širokou škálou konfigurácií zubov prispôsobených individuálnym aplikáciám. Všestrannosť stroja zvyšuje dostupnosť rôznych dĺžok na spracovávanie vyšších alebo nižších tonáží a k dispozícii je možnosť výberu jednoduchého alebo dvojitého pohonu stroja podľa tonážnych požiadaviek a spracovávaného materiálu.

Typický nastaviteľný drvič série 500 s dvojicou elektromotorov s výkonom 75 kW má hmotnosť približne 12 ton.

 

Dvojhriadeľový drvič série 625

 

625 Series Sizer

Drvič série 625 je jeden z najpopulárnejších strojov, pretože ho možno nakonfigurovať na primárne alebo sekundárne použitie v rovnakom systéme pri stredných tonážach, čo umožňuje použiť spoločné pohony pre primárne aj sekundárne zariadenia.

Vo fáze zostrojovania je možné upraviť dĺžku vstupu a prispôsobiť ju tak požadovanej tonáži a stroj môže byť skonštruovaný ako zariadenie s pevnými alebo nastaviteľnými stredmi. Pre tento stroj je k dispozícii široká škála konfigurácií zubov vyhovujúcich väčšine aplikácií.

V závislosti od tonáže a spracovávaného materiálu môže mať stroj jednoduchý alebo dvojitý pohon využívajúci jeden alebo dva elektromotory s výkonom 260 kW.

Typický 5-zubový sekundárny drvič série 625 s 2 metre dlhým vstupom a dvoma pohonmi s výkonom 260 kW má hmotnosť približne 26 ton.

 

Dvojhriadeľový drvič série 750

 

750 Series Sizer

Séria 750, vyvinutá tesne po sérii 500, zahŕňa rad strojov s vyššou tonážou určených na lámanie väčších a tvrdších materiálov. Tieto stroje je možné použiť ako primárne alebo sekundárne, v závislosti od konfigurácie zubov.

K dispozícii je široká škála konfigurácií zubov vyhovujúcich väčšine aplikácií, skupina spoločností MMD je však v prípade potreby vždy pripravená vyvinúť pre novú aplikáciu nové konfigurácie.

V prípade použitia ako primárneho stroja v spracovateľskom systéme sa séria 750 často páruje so sekundárnym strojom série 625 na dosiahnutie vyššieho stupňa lámania, ako možno dosiahnuť s jedným strojom. Rovnako ako pri ostatných drvičoch MMD, veľkosť vstupu je možné prispôsobiť požadovanej tonáži.

Typický 3-zubový primárny stroj s jedným elektrickým pohonom s výkonom 400 kW má hmotnosť približne 40 ton.

 

Dvojhriadeľový drvič série 1000

 

1000 Series Sizer

Séria drvičov 1000 bola navrhnutá ako rad primárnych strojov určených na vyplnenie medzery medzi sériou 750 a vysokotonážnou sériou 1300. Vďaka väčšej vzdialenosti stredov si drvič série 1000 dokáže poradiť s väčšou vstupnou veľkosťou, čím sa výrazne zvyšuje kapacita pri rovnakej dĺžke vstupu, ktorá môže byť rôzna.

Tento stroj sa často páruje so sekundárnym strojom série 750 v prípadoch, keď je na dosiahnutie požiadaviek na finálny produkt potrebný viacstrojový systém. Zariadenia môžu byť vybavené jednoduchými alebo dvojitými pohonmi s rôznymi výkonmi a využívajú širokú škálu účelne navrhnutých prevodoviek MMD.

Typický 3-zubový dlhý stroj s 5 kruhmi s jedným pohonom s výkonom 400 kW má hmotnosť približne 60 ton.

 

Dvojhriadeľový drvič série 1300

 

1300 Series Sizer

Drvič série 1300 bol pôvodne vyvinutý pre vysokotonážne skrývkové operácie ako kľúčová súčasť pri prechode na operácie využívajúce nákladné vozidlá na krátke vzdialenosti a lopatové rýpadlá na nakladanie dopravníkových systémov. Keďže skrývka sa kvôli svojej podstate neustále mení, drvič série 1300 dokáže rovnako ako všetky drviče radu MMD pracovať so širokou škálou materiálov, od vlhkého lepkavého ílu až po tvrdé drsné žuly. Vďaka tejto vlastnosti je drvič ideálny pre skrývkové aplikácie.

Tieto stroje sa po celom svete používajú aj v mnohých iných druhoch aplikácií. Séria 1300 je zvyčajne vybavená dvojitými pohonmi s rôznymi výkonmi v závislosti od konkrétnej aplikácie.

Typický 3-zubový stroj s dvoma pohonmi s výkonom 400 kW má hmotnosť približne 95 ton.

 

Dvojhriadeľový drvič série 1500

 

1500 Series Sizer

Drvič série 1500 bol po prvý raz dodaný na použitie v rámci spracovávania ropných pieskov v severnej Kanade. Pomohol tam pri prechode na ťažbu s použitím nákladných vozidiel na krátke vzdialenosti a lopatových rýpadiel, ktorá sa preukázala ako ekonomicky omnoho výhodnejšia v porovnaní s predtým používanými tradičnými systémami.

Tento stroj momentálne ponúka najvyššiu dostupnú kapacitu, vypracúvajú sa však konštrukčné štúdie na vytvorenie drvičov schopných spracovávať ešte vyššie tonáže.

Vysoká spoľahlivosť, nízke opotrebovávanie a nízke náklady na údržbu sú dôležité vlastnosti pre každú ťažobnú operáciu. Avšak v drsnom a nepriaznivom prostredí, pre ktoré sú tieto drviče pôvodne určené a v ktorom sa používajú, sú vyššie uvedené vlastnosti rozhodujúce. Drviče série 1500 teraz ponúkajú možnosť zmeniť kapacitu upravením dĺžky vstupu a možno ich preto použiť na mnohé aplikácie, pričom si však stále zachovávajú spomínané kľúčové vlastnosti.

Typický 3-zubový stroj s dvoma pohonmi s výkonom 400 kW má hmotnosť približne 160 ton.

 

POHYBLIVÉ A POLO-POHYBLIVÉ ZARIADENIA

Operátori požadujú neustále flexibilnejšie ťažobné systémy a spracovateľské zariadenia musia byť z tohto dôvodu viac prispôsobiteľné širokej škále dostupných moderných ťažobných metód. MMD preto počas svojej existencie vyvinula účelne navrhnuté zariadenia, ktoré sú vhodné pre akúkoľvek ťažobnú metódu a materiál podľa potreby. Celý rad drvičov je možné zakomponovať do širokej škály dostupných možností dopravy, ktoré sú vhodné pre požadované úlohy.

 

Mobilné zariadenia

 

Trailer mountedTrailer mounted


Kvôli obmedzenej nosnosti tohto typu konštrukcie a mnohým dnešným obmedzeniam na cestách po celom svete sú tieto zariadenia reálne vhodné len pre menšie drviče. Tento druh zariadenia je zvyčajne poháňaný naftovým motorom a hydraulickým systémom, ktorý poháňa vykladací dopravník a podávač, ak je nimi zariadenie vybavené.

 

Transportovateľné zariadenia

 

Transportable unit


Na tento typ zariadenia možno nainštalovať ktorýkoľvek drvič; hlavný rozdiel spočíva v tom, že tieto moduly sú navrhnuté na prepravu pomocou samostatných transportérov. Tieto zariadenia sú zvyčajne poháňané elektricky rovnakým spôsobom ako statické inštalácie a navrhnuté tak, aby vyhovovali operátorom uprednostňovanému spôsobu dopravy.

 

Pásové zariadenia

 

Fully Mobile Track MountedTrack mounted

 

 

 

 

 


Pásové zariadenia predstavujú pravdepodobne najvšestrannejšiu metódu inštalácie celého radu drvičov a je ich možné prispôsobiť širokej škále metód ťažby. Tieto zariadenia môžu byť elektrické, naftové alebo využívať kombináciu oboch menovaných pohonov. Ak majú drvič, podávač a vykladací dopravník elektrický pohon a pásy sú poháňané naftovým motorom, počas premiestňovania je možné odpojiť hlavný napájací kábel.

MMD and Arcon company logos