ENSK SK
 
 
 

Železná ruda

Iron Ore

Rozdrobovač série 750 spracovávajúci Železná ruda v Austrália

  

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Priepustnosť:  0 - 1200 ton za výrobnú hodinu
Vstupná veľkosť:  0 - 1200 mm
Výstupná veľkosť:  0 - 250 mm
 

 

MMD and Arcon company logos