ENSK SK
 
 
 

Íl

Clay UK

Rozdrobovač série 500 spracovávajúci Íl v Spojené kráľovstvo

 

 

 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Priepustnosť: 0 - 600 ton za výrobnú hodinu
Vstupná veľkosť: 0 - 250 mm
Výstupná veľkosť: 0 - 100 mm

 

MMD and Arcon company logos