ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Rozdrobovanie / Cement/Sadra  

Cement/Sadra

V priebehu posledných tridsiatich rokov spoločnosť MMD dodala vyše 143 rozdrobovačov pre cementársky a sadrový priemysel. Pomocou zariadení MMD sa bežne rozdrobujú materiály ako vápenec, vápencový koral, íl, slieň a sadra. Nižšie sú uvedené príklady existujúcich aplikácií v rámci cementárskeho a sadrového priemyslu.