ENSK SK
 
 
 
Domov / Aplikácie / Rozdrobovanie  

Rozdrobovanie

     MMD Sizer

V roku 1978 V roku 1978 spoločnosť MMD vytvorila pôvodný kompaktný dvojhriadeľový drvič minerálov. Vývoj drviča v súčasnosti pokročil zo stroja série 500 na stroj série 1500 s kapacitou presahujúcou 12 000 ton za hodinu.

 

  Prevezmite si brožúru o rade zariadení spoločnosti MMD a súčasných aplikáciách (5.12 MB) Get Adobe Reader

 

 

PRINCÍPY TECHNOLÓGIE DRVIČOV

 

 
Základná koncepcia drviča je nasledovná: dva rotory s veľkými zubmi na hriadeľoch s malým priemerom, poháňané pomalou rýchlosťou priamym momentovým pohonným systémom. Táto konštrukcia vytvára tri hlavné princípy, ktoré sú vo vzájomnej súčinnosti pri lámaní materiálov pomocou technológie drvičov. Ide o nasledujúce tri jedinečné princípy:

 

  1. Trojetapové lámanie
  2. Efekt rotačného triedenia
  3. Hlboká špirálová štruktúra zubov

 

1. TROJETAPOVÉ LÁMANIE

 

1.1 Prvá etapa lámania

First Stage of Breaking

Prvá etapa lámania prebieha vtedy, keď veľké zuby rotorov zovrú materiál pri jeho páde na hriadele. Zuby pôsobia na skalu viacbodovou záťažou, ktorá vyvoláva v hrude napätie. Týmto spôsobom sa využijú všetky prirodzené slabiny prítomné v materiáli.

   

1.2 Druhá etapa lámania  

Second Stage of Breaking

Druhá etapa sa uskutočňuje v blízkosti stredovej čiary rotora, kde trojbodová záťaž vyvoláva v skale ťahové napätie. Trojbodová záťaž sa vytvára medzi hornou plochou zuba na prvom rotore a hornou časťou dvoch protiľahlých zubov na druhom rotore. Pevnosť v ťahu väčšiny materiálov zodpovedá približne 10 % pevnosti v tlaku, vďaka čomu sa v tejto etape spotrebováva menšie množstvo energie.

   

1.3 Tretia etapa lámania

Third Stage of Breaking

Vďaka umiestneniu lámacej tyče pod stredovú čiaru rotorov sa rozlámu všetky nadrozmerné hrudy, ktoré špirála prenesie cez rotory. Aj v tomto prípade sa využíva nižšia pevnosť materiálu v ťahu. Lámacia tyč vytvára hrebeň, cez ktorý musia zuby rotorov prejsť. Je ju možné nastaviť vyššie alebo nižšie a upraviť tým veľkosť produktu.   

   
 

 2. EFEKT ROTAČNÉHO TRIEDENIA

Rotating Screen Effect  

Vďaka prekladanej zubovej štruktúre rotorov môže voľne prúdiaci materiál malej veľkosti prechádzať cez neustále premenlivé medzery, ktoré sú vytvárané relatívne pomaly sa pohybujúcimi hriadeľmi. Materiál malej veľkosti podávaný do drviča alebo vzniknutý počas prvej alebo druhej etapy rozdrobovania prechádza cez rotory s pomocou gravitácie a nepretržitej agitácie spôsobovanej rotujúcimi hriadeľmi. Ak sa materiál podáva do stroja z jednej strany, táto vlastnosť poskytuje ďalšiu výhodu spočívajúcu v tom, že menší materiál sa ukladá na pás ako prvý a väčší materiál nasleduje za ním. Takto vzniká nad prachom tesniaca vrstva, ktorá dopravníkovým systémom zabezpečuje environmentálne výhody.

   

3. HLBOKÁ ŠPIRÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA ZUBOV

Deep Scroll Tooth Pattern

Hlboká špirála dopravuje väčší materiál na jednu stranu stroja a pomáha rozmiestniť privádzaný materiál po celej dĺžke rotorov. Táto vlastnosť sa môže využiť na vyradenie materiálu nadmernej veľkosti zo stroja.

 

 

 

Lámanie a prechod materiálu cez drvič samozrejme zahŕňajú ďalšie prispievajúce činitele, ktoré je ešte potrebné kvantifikovať. Väčšina vývojovej činnosti sa uskutočňuje v oblasti starostlivého výberu možností, ktoré rozširujú škálu materiálov spracovávaných drvičmi MMD. Tento program aplikačne založeného vývoja zabezpečuje rýchly pokrok v technológii drvičov a umožnil vytvoriť širokú škálu osvedčených koncepcií, ktoré sa môžu uplatniť v budúcich projektoch. Tento praktický prístup je doplnený sponzorovaným univerzitným výskumom a aplikáciou najmodernejšej technológie vo výpočte a analýze síl, ktoré musia zariadenia znášať.

  Pozrite si rad drvičov spoločnosti MMD

MMD and Arcon company logos